Bibliography

Bleeker, P. 1857. Opsomming der soorten van Reptilien, tot dus verre van het eiland Java bekend geworden. Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië 14: 235–244.