Bibliography

Bora, P., R. Dolch, R. K. B. Jenkins, O. Jovanovic, F. C. E. Rabemananjara, J. E. Randrianirina, J. Rafanomezantsoa, L. Raharivololoniaina, O. R. Ramilijaona, N. R. Raminosoa, R. Randrianavelona, A. P. Raselimanana, B. Razafimahatratra, T. Razafindraibe, and M. Vences. 2008. Geographical distribution of three species of Malagasy poison frogs of high conservation priority: Mantella aurantiaca, M. crocea and M. milotympanum. Herpetology Notes 1: 39–48.