Bibliography

Merian, M. S. 1719. Over de Voortteeling en Wonderbaerlyke Veranderingen der Surinaemsche Insecten, waer in de Surinaemsche Rupsen en Wormen, met alle Derzelfer Veranderingen, naer het Leeven Afgebeeldt, en Beschreeven worden; zijnde elk Geplaest op Dezelfde Gewassen, Bloemen en Vruchten, daer ze op Gevonden zjin; Beneffens de Beschrijving dier Gewassen. Waer in ook de Wonderbare Padden, Hagedissen, Slangen, Spinnen, en andere zeltzame Gediertens worden Vertoont, en Beschreeven. Alles in Amerika door den zelve M. S. Meriaen naer het Leeven, en Leevensgrootte Geschildert, en nu in’t Koper Overgebracht. Benevens een Aanhangsel van de Veranderingen van Visschen in Kikvorschen, en van Kikvorschen in Visschen.  Amsterdam: Joannes Oosterwyk .