Bibliography

Pham, A. V., and T. Q. Nguyen. 2018. Thành phần thức ăn của loài Ếch gai Vân Nam Nanorana yunnanensis (Anderson, 1879) ở tỉnh Sơn La . VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 34: 10–16.