Bibliography

Sanchíz, B., and J. A. Alcover. 1982. Un nou discoglosid (Amphibia: Anura) de l'Holoce de Menorca. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural. Secció de Geologia 3, 48: 99–105.