Bibliography

Schiøtz, A. 1964. The voices of some West African amphibians. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening i Kjøbenhavn 127: 35–83.