Bibliography

Tosunoglu, M. 1999. Türkiye Bufo viridis (Anura: Bufonidae) populasyonlari üzerinde morfolojik, osteolojik e serolojik arastirmalar. Turkish Journal of Zoology/ Türk Zooloji Dergisi 23: 849–871.