Search for Taxon: Leptopelis mackayi

Class: Amphibia
Order: Anura
Genus: Leptopelis
Synonym: Leptopelis Günther, 1859
Species: Leptopelis anchietae
Synonym: Leptopelis anchietae Noble, 1924
Synonym: Leptopelis (Taphriomantis) anchietae Laurent, 1941
Species: Leptopelis anebos
Synonym: Leptopelis anebos Portillo and Greenbaum, 2014
Species: Leptopelis argenteus
Synonym: Leptopelis argenteus Ahl, 1931
Synonym: Leptopelis argenteus argenteus Schiøtz, 1975
Species: Leptopelis aubryi
Synonym: Leptopelis (Leptopelis) aubryi Laurent, 1941
Synonym: Leptopelis buchholzi Ahl, 1929
Synonym: Leptopelis haugi Ahl, 1931
Synonym: Leptopelis aubryi Günther, 1859
Species: Leptopelis aubryioides
Synonym: Leptopelis aubryioides Köhler, 2009
Synonym: Leptopelis omissus omissus Amiet, 1992
Species: Leptopelis bequaerti
Synonym: Leptopelis bequaerti Loveridge, 1941
Species: Leptopelis bocagii
Synonym: Leptopelis bocagii var. leucopunctata Ferreira, 1906
Synonym: Leptopelis bocagii Loveridge, 1925
Synonym: Leptopelis (Taphriomantis) bocagii Laurent, 1941
Synonym: Leptopelis bocagei haasi Mertens, 1937
Synonym: Leptopelis bocagei bocagei Mertens, 1937
Synonym: Leptopelis bocagei De Witte, 1952
Synonym: Leptopelis angolensis Ahl, 1931
Synonym: Leptopelis bocagei Parker, 1936
Synonym: Leptopelis bocagii Loveridge, 1953
Species: Leptopelis boulengeri
Synonym: Leptopelis flaviventer Ahl, 1929
Synonym: Leptopelis violescens Ahl, 1929
Synonym: Leptopelis poensis Ahl, 1929
Synonym: Leptopelis boulengeri Ahl, 1929
Species: Leptopelis brevirostris
Synonym: Leptopelis crystallinoron Lötters, Rödel, and Burger, 2005
Synonym: Leptopelis brevirostris Noble, 1924
Synonym: Leptopelis brevipes Ahl, 1931
Species: Leptopelis broadleyi
Synonym: Leptopelis argenteus meridionalis Schiøtz, 1975
Synonym: Leptopelis broadleyi Poynton, 1985
Species: Leptopelis bufonides
Synonym: Leptopelis bufonides Schiøtz, 1967
Species: Leptopelis calcaratus
Synonym: Leptopelis (Leptopelis) calcaratus Laurent, 1941
Synonym: Leptopelis calcaratus meridionalis Laurent, 1973
Synonym: Leptopelis calcaratus calcaratus Laurent, 1973
Synonym: Leptopelis calcaratus Noble, 1924
Species: Leptopelis christyi
Synonym: Leptopelis notatus christyi Loveridge, 1942
Synonym: Leptopelis budduensis Ahl, 1929
Synonym: Leptopelis christyi Ahl, 1931
Species: Leptopelis concolor
Synonym: Leptopelis concolor Ahl, 1929
Synonym: Leptopelis argenteus concolor Schiøtz, 1975
Synonym: Leptopelis concolor Lanza, 1990
Species: Leptopelis cynnamomeus
Synonym: Leptopelis viridis cinnamomeus Laurent, 1964
Synonym: Leptopelis viridis cynnamomeus Laurent, 1973
Synonym: Leptopelis moeroensis Laurent, 1973
Synonym: Leptopelis cinnamomeus Ahl, 1931
Synonym: Leptopelis cynnamomeus Perret, 1976
Species: Leptopelis diffidens
Synonym: Leptopelis diffidens Tiutenko and Zinenko, 2021
Species: Leptopelis fenestratus
Synonym: Leptopelis fenestratus Laurent, 1972
Species: Leptopelis fiziensis
Synonym: Leptopelis modestus fiziensis Laurent, 1973
Synonym: Leptopelis fiziensis Schiøtz, 1975
Species: Leptopelis flavomaculatus
Synonym: Leptopelis johnstoni Barbour and Loveridge, 1928
Synonym: Leptopelis flavomaculatus Laurent, 1948
Synonym: Leptopelis barbouri Ahl, 1929
Species: Leptopelis gramineus
Synonym: Leptopelis gramineus Parker, 1930
Synonym: Leptopelis rugosus Ahl, 1931
Species: Leptopelis grandiceps
Synonym: Leptopelis (Heteropelis) usambarae Laurent, 1941
Synonym: Leptopelis usambarae Ahl, 1929
Synonym: Leptopelis grandiceps Ahl, 1929
Species: Leptopelis jordani
Synonym: Leptopelis jordani Parker, 1936
Species: Leptopelis karissimbensis
Synonym: Leptopelis karissimbensis Ahl, 1929
Species: Leptopelis kivuensis
Synonym: Leptopelis rugegensis Ahl, 1929
Synonym: Leptopelis graueri Ahl, 1929
Synonym: Leptopelis kivuensis Ahl, 1929
Species: Leptopelis lebeaui
Synonym: Leptopelis flavomaculatus lebeaui Laurent, 1973
Synonym: Leptopelis lebeaui Poynton, 1985
Species: Leptopelis mackayi
Synonym: Leptopelis mackayi Köhler, Bwong, Schick, Veith, and Lötters, 2006
Species: Leptopelis macrotis
Synonym: Leptopelis macrotis Schiøtz, 1967
Species: Leptopelis marginatus
Synonym: Leptopelis marginatus Perret, 1976
Species: Leptopelis millsoni
Synonym: Leptopelis (Leptopelis) millsoni Laurent, 1941
Synonym: Leptopelis guineensis Ahl, 1929
Synonym: Leptopelis millsoni Noble, 1924
Species: Leptopelis modestus
Synonym: Leptopelis modestus modestus Laurent, 1973
Synonym: Leptopelis modestus Ahl, 1929
Species: Leptopelis montanus
Synonym: Leptopelis montanus Tiutenko and Zinenko, 2021
Species: Leptopelis mossambicus
Synonym: Leptopelis mossambicus Poynton, 1985
Species: Leptopelis mtoewaate
Synonym: Leptopelis mtoewaate Portillo and Greenbaum, 2014
Species: Leptopelis natalensis
Synonym: Hylambates (Leptopelis) natalensis Wager, 1965
Synonym: Leptopelis natalensis Günther, 1859
Species: Leptopelis nordequatorialis
Synonym: Leptopelis anchietae nordequatorialis Perret, 1966
Synonym: Leptopelis nordequatorialis Amiet and Schiøtz, 1974
Species: Leptopelis notatus
Synonym: Leptopelis (Leptopelis) tessmanni Laurent, 1941
Synonym: Leptopelis (Elaphromantis) notatus Laurent, 1941
Synonym: Leptopelis tessmanni Noble, 1924
Synonym: Leptopelis notatus Noble, 1924
Synonym: Leptopelis notatus tessmanni Loveridge, 1942
Species: Leptopelis occidentalis
Synonym: Leptopelis occidentalis Schiøtz, 1967
Species: Leptopelis ocellatus
Synonym: Leptopelis ocellatus schiotzi Laurent, 1973
Synonym: Leptopelis ocellatus ocellatus Laurent, 1973
Synonym: Leptopelis acuticeps Ahl, 1929
Synonym: Leptopelis ocellatus Noble, 1924
Species: Leptopelis oryi
Synonym: Leptopelis oryi Inger, 1968
Species: Leptopelis palmatus
Synonym: Leptopelis palmatus Noble, 1924
Species: Leptopelis parbocagii
Synonym: Leptopelis parbocagii Poynton and Broadley, 1987
Species: Leptopelis parkeri
Synonym: Leptopelis parkeri Barbour and Loveridge, 1928
Synonym: Leptopelis martiensseni Ahl, 1929
Synonym: Leptopelis (Heteropelis) parkeri Laurent, 1941
Synonym: Leptopelis parkeri Schiøtz, 1999
Species: Leptopelis parvus
Synonym: Leptopelis parvus Schmidt and Inger, 1959
Species: Leptopelis ragazzii
Synonym: Leptopelis ragazzii Largen, 1977
Species: Leptopelis rufus
Synonym: Leptopelis rufus Reichenow, 1874
Synonym: Leptopelis rufus Noble, 1924
Species: Leptopelis spiritusnoctis
Synonym: Leptopelis spiritusnoctis Rödel, 2007
Species: Leptopelis susanae
Synonym: Leptopelis susanae Largen, 1977
Species: Leptopelis uluguruensis
Synonym: Leptopelis (Heteropelis) uluguruensis Laurent, 1941
Synonym: Leptopelis uluguruensis Barbour and Loveridge, 1928
Synonym: Leptopelis amaniensis Ahl, 1929
Synonym: Leptopelis tanganus Ahl, 1929
Species: Leptopelis vannutellii
Synonym: Leptopelis vannutellii Ahl, 1931
Species: Leptopelis vermiculatus
Synonym: Leptopelis vermiculatus Barbour and Loveridge, 1928
Synonym: Leptopelis signifer Ahl, 1929
Species: Leptopelis viridis
Synonym: Leptopelis (Taphriomantis) viridis Laurent, 1941
Synonym: Leptopelis liberiensis Ahl, 1929
Synonym: Leptopelis togoensis Ahl, 1929
Synonym: Leptopelis hyloides Ahl, 1931
Synonym: Leptopelis nanus Ahl, 1931
Synonym: Leptopelis nanus Ahl, 1924
Synonym: Leptopelis viridis Ahl, 1931
Species: Leptopelis xenodactylus
Synonym: Leptopelis xenodactylus Poynton, 1963
Species: Leptopelis yaldeni
Synonym: Leptopelis yaldeni Largen, 1977
Species: Leptopelis zebra
Synonym: Leptopelis zebra Amiet, 2001
Species: Chiromantis kelleri
Synonym: Leptopelis enantiodactylus Ahl, 1931