Bibliography

Andersson, L. G. 1917 "1916". A new salamander from Sakhalin. Göteborgs Kungl. Vetenskaps-och Vitterhets-samhälles. Handlingar 19: 1–8.