Bibliography

Bleeker, P. 1856. Besturrversgadering gehouden den 11 den Junij 1856, ten huize van den Heer. Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië 11: 465–470.