Bibliography

Bleeker, P. 1858. Bestuursvergadering. Gehouden den 12n November 1857, ten huize von den heer Steenstra toussaint. Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië 16: 42–59.