Bibliography

Bodenheimer, F. S. 1944. Introduction into the knowledge of the Amphibia and Reptilia of Turkey/ Türkiyenin Amfibi ve Sürüngenleri Bilgisine Giris. Istanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuasi. Seri B, Tabü Ilimler 9: 1–93, pl..