Bibliography

Bringsøe, H. 2002. Herpetologische Beobachtungen im Khao Soi Dao, Ost-Thailand 1. Der Stachelbrust-Riesenfrosch, Paa fasciculispina (Inger, 1970). Sauria. Berlin 24: 9–16.