Bibliography

Chen, G.-y., J.-y. Liu, J.-p. Jiang, F. Xie, and Z.-h. Zheng. 2005. Systematics and distribution of the genus Nanorana. Herpetologica Sinica/Liang qi pa xing dong wu xue yan jiu 10: 47–51 [In Chinese with English abstract].