Bibliography

Donaire-Barroso, D., J. P. González de la Vega, M. Tejedo, and S. Gómez-Ramírez. 2019. Sobre la presencia de Salamandra salamandra crespoi Malkmus, 1983 en Andalucía, España . Butlletí de la Societat Catalana d'Herpetologia. Barcelona 27: 101–106.