Bibliography

Hoffman, A. C. 1935. Die sistematiese posiesie van Heleophryne. Soölogiese Navorsing van die Nasionale Museum. Bloemfontein 1: 1–2.