Bibliography

Holm, A. 1957. Specimena Linnaeana. I. Uppsala bevarade zoologiska samlingar fran Linnes tid. Upsala Universitets Årsskrift 1957: 5–68.