Bibliography

Jarocki, F. P. 1822. Zoologiia Czyli Zwierzetopismo Ogolne Podlug Naynowszego Systematu [= Zoology or Universal List of Animals According to the Newest System]. Volume 3(Gady i plazy).  Warsaw: Latkiewicz.