Bibliography

Kalm, P. 1761. En resa til Norra America: på Kongl. Swenska Wetenskaps Academiens befallning, och Publici Kostnad. Volume 3.  Stockholm: Tryckt på L. Salvii Kostnad.