Bibliography

Karaman, S. L. 1948. Prilog herpetologiji sjeverne Srbije. Prirodoslovna Istrazivanja. Zagreb 24: 51–74.