Bibliography

Kuhl, H., and J. C. Van Hasselt. 1822. Uittreksels uit breieven van de Heeren Kuhl en van Hasselt, aan de Heeren C. J. Temminck, Th. van Swinderen en W. de Haan. Algemeene Konst-en Letter-Bode 7: 99–104.