Bibliography

Llorente, G. A., A. Montori, X. Santos, and M. A. Carretero. 1995. Atlas dels Amfibis i Repteils de Catalunya i Andorra.  Figueres, Spain: Edicions El Brau.