Bibliography

Liu, S., H. Hui, and D. Rao. 2020. First record of Zhangixalus franki Ninh, Nguyen, Orlov, Nguyen & Ziegler, 2020 (Anura, Rhacophoridae) from China. Herpetozoa. Wien 33: 185–189 (DOI 10.3897/herpetozoa.33.e59114).