Bibliography

Mali, F. M. M., Z. K. Chifundera, A. M. Mlungu, C. D. Mizani, P. Katuala, S. G. Mbalitini, C. Ewango, G. C. G. Tungaluna, and B. D. Akaibe. 2019. Note on the amphibians and reptiles of the Mungbwalu (Ituri Province) and Mutwanga (Province of North-Kivu) in DRC. American Journal of Zoology 2: 18–27 (doi: 10.11648/j.ajz.20190202.11).