Bibliography

Merian, M. S. 1705. Dissertatio de Generatione et Metamorphosis Insectorum Surinamensium. Ofte Verandering der Surinaamsche insecten. Waar in de Surinaamsche Rupsen en Wormen met alle des Zelfs Veranderingen na het Leven Afgebeeld en Beschreeven Worden, Zynde elk Geplaast op die Gewassen, Bloemen en Vruchten, daar sy op Gevonden Zyn; Waar in Ook de Generatie der Kikvorschen, Wonderbaare Padden, Hagedissen, Slangen, Spinnen en Mieren Werden Vertoond en Beschreeven, Alles in America na het Leven en Levensgroote Geschildert en Beschreeven.  Amsterdam: G. Valck.