Bibliography

Miksic, S. 1969. A new subspecies of the alpine salamander (Salamandra atra prenjensis nov.). Glasnika Zemaljskog Muzeja u Bosni i Hercegovini. Sarejevo 8: 83–86.