Bibliography

Miranda-Ribeiro, A. de. 1924. De Batrachorum generos specibusque duobus in Collectio Musei Nationalis Servatis. Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro 1: 255–257.