Bibliography

Nilsson, S. 1842. Skandanavisk Herpetologi eller Beskrifning öfver de Sköldpaddor, Odlor, Ormar och Grodor, som Förekomma I Sverige Och Norrige, Hemte Deras Lefnadssätt, Födöamnen, Nytta och Skada M. M..  Lund: Gleerups.