Bibliography

Özeti, N., and I. Yilmaz. 1994. Türkiye Amfibileri.  Izmir, Turkey: Ege Üniversitesi.