Bibliography

Reinhardt, J. T., and C. F. Lütken. 1863 "1862". Bidrag til det vestindiske Öriges og navnligen til de dansk-vestindiske Örs herpetologie. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening i Kjøbenhavn, Serie 2, 4: 153–291.