Bibliography

Rivera, X., D. Escoriza, J. Maluquer-Margalef, O. Arribas, and S. Carranza. 2011. Amfibis i Rèptils de Catalunya, País Valencià i Balears Inclou També Catalunya Nord, Franja de Ponent i Andorra.  Barcelona, Spain: Lynx.