Bibliography

Shi, H.-t. 2011. Hainan Liangqi Paxing Dongwuzhi [The Amphibia and Reptilia Fauna of Hainan].  Academia Sinica.