Bibliography

Terentjev, P. V. 1930. Trudy Leningradskoe Obshchestvo Estestvoispytateleĭ 40: incl. 59.