Bibliography

Terentjev, P. V., and S. A. Chernov. 1936. Kratkii Opredelitel Zemnovodnykh i Presmykayushchikhsya SSSR [Brief Guide to Amphibians and Reptiles of USSR].  Moscow and Leningrad: Uchpedgiz.