Bibliography

Terentjev, P. V., and S. A. Chernov. 1949. Opredelitel' presmykayushchikhsya i zemnovodnykh [Key to Amphibians and Reptiles, 3rd Edition].  Moskva: Sovetskaya Nauka.