Bibliography

Tomasik, L. 1967. Najnowsze poglady na temat wystepowania w Azji podgatunk nominatywnego zabytrawneg Rana temporara temporaria L. /Recent opinions upon the occurrence in Asia of subspecies Rana temporaria temporaria. Przeglad Zoologiczny. Wroclaw 11: 367–368.