Bibliography

Van Oort, P., and S. Müller. 1836. Aantekkengingen gehouden op eene Reize over een Gedeelte van het Eiland Java, door de Leden der Natuurkundige Kommissie. Verhandelingen Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 16: 81–156.