Bibliography

Zhang, Y.-P., X.-L. Liu, B. L. Stuart, D. Wu, Y.-f. Wang, J. Che, and Z.-y. Yuan. 2022. Amolops putaoensis Gan, Qin, Lwin, Li, Quan, Liu & Yu, 2020, a newly recorded torrent frog for China. Herpetozoa. Wien 35: 231–237 (DOI 10.3897/herpetozoa.35.e94745).